SpecChem to profesjonalne doradztwo chemiczne

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO CHEMICZNE - SPECCHEM


Aspekty prawne a chemikalia

Z uwagi na tempo wprowadzanych do produkcji nowych substancji i mieszanin chemicznych oraz rozszerzenia zakresu ich zastosowań przepisy prawne obejmujące ten obszar działalności człowieka ulegają częstym zmianom. Znajomość najnowszych przepisów umożliwia długofalowe i skuteczne działania ukierunkowane na pełny zakres bezpieczeństwa na podstawie prawidłowo sporządzonej dokumentacji technicznej. Konieczność śledzenia wszelkich zmian w aktach prawnych, jak również interpretacja zawartych w nich przepisów może sprawiać pewne trudności. Rozsądnym krokiem w takiej sytuacji jest podjęcie współpracy ze specjalistyczną firmą konsultingową, która zajmuje się profesjonalnym doradztwem chemicznym.


Profesjonalne doradztwo chemiczne

W zakresie realizacji i interpretacji przepisów aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących substancji i mieszanin chemicznych, kosmetyków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oferujemy profesjonalne doradztwo chemiczne. W ramach tej usługi pomagamy we wszelkich sprawach związanych z jednostkami nadzorującymi (Inspektor Sanitarny, Inspekcja Handlowa) obrót danymi produktami chemicznymi. W przypadku skorzystania z naszej oferty obszar naszej współpracy obejmuje sporządzanie pełnej dokumentacji, wszelkich opinii, wniosków oraz pism i ewentualnych odwołań. Ponadto oferujemy specjalistyczny konsulting dotyczący własności chemicznych i bezpieczeństwa produktów. Dodatkowym atutem naszej firmy jest możliwość umieszczenia w karcie charakterystyki produktu całodobowego numeru informacyjno-alarmowego funkcjonującego w ramach umowy abonamentowej.