Doradztwo chemiczne

Firma konsultingowa SpecChem to profesjonalne doradztwo chemiczne dotyczące zastosowania i wprowadzania do obrotu różnorodnych mieszanin chemicznych. Dokonujemy ich klasyfikacji pod kątem ich bezpieczeństwa, a także sporządzamy karty charakterystyki oraz szczegółowe scenariusze narażenia. Gwarantujemy Państwu specjalistyczny konsulting i w razie potrzeby zapewniamy pośrednictwo w przypadku rejestracji produktów biobójczych, wyrobów medycznych czy kosmetyków. Naszą mocną stroną jest wykwalifikowana kadra pracowników, którzy posiadają nie tylko szczegółową wiedzę merytoryczną, ale przede wszystkim doświadczenie zawodowe, które zostało zdobyte w kraju i za granicą.

Z uwagi na tempo wprowadzanych do produkcji nowych substancji i mieszanin chemicznych oraz rozszerzenia zakresu ich zastosowań, przepisy prawne obejmujące ten obszar działalności człowieka ulegają częstym zmianom. Rozsądnym krokiem w takiej sytuacji jest podjęcie współpracy ze specjalistyczną firmą konsultingową, która w swojej ofercie posiada profesjonalne doradztwo chemiczne. Znajomość najnowszych przepisów umożliwia długofalowe i skuteczne działania ukierunkowane na pełny zakres bezpieczeństwa na podstawie prawidłowo sporządzonej dokumentacji technicznej. Konieczność śledzenia wszelkich zmian w aktach prawnych, jak również interpretacja zawartych w nich przepisów może sprawiać pewne trudności.

Fachowe doradztwo chemiczne – SpecChem

W zakresie realizacji i interpretacji przepisów aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących substancji i mieszanin chemicznych, kosmetyków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oferujemy profesjonalne doradztwo chemiczne. W ramach tej usługi pomagamy we wszelkich sprawach związanych z jednostkami nadzorującymi obrót danymi produktami chemicznymi (Inspektor Sanitarny, Inspekcja Handlowa). W przypadku skorzystania z naszej oferty, zakres naszej współpracy obejmuje sporządzanie pełnej dokumentacji, wszelkich opinii, wniosków oraz pism i ewentualnych odwołań. Ponadto oferujemy specjalistyczny konsulting dotyczący własności chemicznych i bezpieczeństwa produktów. Dodatkowym atutem naszej firmy jest możliwość umieszczenia w karcie charakterystyki produktu całodobowego numeru informacyjno-alarmowego funkcjonującego w ramach umowy abonamentowej.