Produkty i środki biobójcze

Firma konsultingowa SpecChem zajmuje się szczegółowym doradztwem chemicznym. W zakres naszej oferty wchodzi również rzetelne pośrednictwo w sytuacji konieczności rejestracji przez Państwo takich substancji, jak produkty biobójcze, wyroby medyczne czy kosmetyki. Co ważne, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia uprawniającego do obrotu danego produktu jako biobójczego uwarunkowane jest spełnieniem wszelkich kryteriów wynikających z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Zgodnie z definicją produkty tego typu oznaczają substancje lub mieszaniny w postaciach dostarczanych użytkownikom, składających się z jednej albo kilku substancji czynnych lub zawierających czy wytwarzających jedną lub więcej substancji czynnych, których przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie, zapobieganie i zwalczanie w sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

Uzyskanie pozwoleń na obrót takimi substancji nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Spełnienie określonych kryteriów obejmujących produkty biobójcze pozwala na podjęcie dalszych kroków niezbędnych do uzyskania stosownych pozwoleń na obrót tych produktów. Profesjonalne podejście naszej firmy obejmuje szeroki zakres doradztwa, w tym: dokonanie oceny przygotowanej dokumentacji, pomoc w uzyskaniu wyników badań skuteczności produktu (również poprzez metody nieznormalizowane) i w rezultacie uzyskanie ostatecznych pozwoleń na obrót rynkowy. Pełne pełnomocnictwo pozwala nam dokonać rejestracji produktów według procedury narodowej i europejskiej na podstawie opracowanych od podstaw dokumentacji przedłożonych w odpowiednich Urzędach Rejestracji. Cały proces rejestracji jest przez nas od początku do końca nadzorowany.

Produkty biobójcze – kategorie

Kategoria I. Produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu

 • Grupa 1. Produkty do higieny człowieka,
 • Grupa 2. Produkty dezynfekujące do użytku prywatnego i publicznego oraz inne,
 • Grupa 3. Produkty stosowane w higienie weterynaryjnej,
 • Grupa 4. Produkty stosowane do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt,
 • Grupa 5. Produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia.

Kategoria II. Produkty konserwujące

 • Grupa 6. Produkty stosowane do konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych,
 • Grupa 7. Produkty stosowane do konserwacji powłok,
 • Grupa 8. Produkty stosowane do konserwacji drewna,
 • Grupa 9. Produkty stosowane do konserwacji włókien, skóry, gumy i materiałów spolimeryzowanych,
 • Grupa 10. Produkty stosowane do konserwacji konstrukcji murowanych,
 • Grupa 11. Produkty do konserwacji płynów chłodzących i stosowane w procesach technologicznych,
 • Grupa 12. Produkty zapobiegające powstawaniu śluzu,
 • Grupa 13. Produkty do konserwacji płynów w obróbce metalu.

Kategoria III. Produkty do zwalczania szkodników

 • Grupa 14. Produkty do zwalczania gryzoni,
 • Grupa 15. Produkty do zwalczania ptaków,
 • Grupa 16. Produkty do zwalczania mięczaków,
 • Grupa 17. Produkty do zwalczania ryb,
 • Grupa 18. Produkty do zwalczania owadów, roztoczy i innych stawonogów,
 • Grupa 19. Repelenty i atraktanty.

Kategoria IV. Inne produkty

 • Grupa 21. Produkty do ochrony obiektów i urządzeń przed niepożądanymi organizmami w środowisku wodnym,
 • Grupa 22. Płyny do balsamowania i preparowania,
 • Grupa 23. Środki biobójcze do zwalczania innych kręgowców.