Produkty biobójcze

PRODUKTY BIOBÓJCZE - FIRMA KONSULTINGOWA SPECCHEM


Definicja produktu biobójczego

Uzyskanie odpowiedniego pozwolenia uprawniającego do obrotu danego produktu jako biobójczego uwarunkowane jest spełnieniem wszelkich kryteriów wynikających z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Zgodnie z definicją produkty biobójcze oznaczają substancje lub mieszaniny w postaciach dostarczanych użytkownikom, składających się z jednej, lub kilku substancji czynnych lub zawierających, wytwarzających jedną lub więcej substancji czynnych, których przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie, zapobieganie i zwalczanie w sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.


Produkty biobójcze – uzyskanie pozwoleń na obrót

Spełnienie kryteriów wynikających z definicji produktu biobójczego pozwala na podjęcie dalszych kroków niezbędnych do uzyskania stosownych pozwoleń na obrót danych produktów. Profesjonalne podejście naszej firmy obejmuje szeroki zakres doradztwa, w tym: dokonanie oceny przygotowanej dokumentacji, pomoc w uzyskaniu wyników badań skuteczności produktu (również poprzez metody nieznormalizowane) i w rezultacie uzyskanie ostatecznych pozwoleń na obrót rynkowy. Pełne pełnomocnictwo pozwala nam dokonać rejestracji produktów biobójczych według procedury narodowej i europejskiej na podstawie opracowanych od podstaw dokumentacji przedłożonych w odpowiednich Urzędach Rejestracji. Cały proces rejestracji produktu biobójczego jest przez nas od początku do końca nadzorowany.


Kategorie produktów biobójczych / Grupy produktów biobójczych


 • Kategoria I. Produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu
  Grupa 1. Produkty do higieny człowieka,
  Grupa 2. Produkty dezynfekujące do użytku prywatnego i publicznego oraz inne,
  Grupa 3. Produkty stosowane w higienie weterynaryjnej,
  Grupa 4. Produkty stosowane do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt,
  Grupa 5. Produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia.

 • Kategoria II. Produkty konserwujące
  Grupa 6. Produkty stosowane do konserwacji wyrobów umieszczanych w opakowaniach zamkniętych,
  Grupa 7. Produkty stosowane do konserwacji powłok,
  Grupa 8. Produkty stosowane do konserwacji drewna,
  Grupa 9. Produkty stosowane do konserwacji włókien, skóry, gumy i materiałów spolimeryzowanych,
  Grupa 10. Produkty stosowane do konserwacji konstrukcji murowanych,
  Grupa 11. Produkty do konserwacji płynów chłodzących i stosowane w procesach technologicznych,
  Grupa 12. Produkty zapobiegające powstawaniu śluzu,
  Grupa 13. Produkty do konserwacji płynów w obróbce metalu.

 • Kategoria III. Produkty biobójcze do zwalczania szkodników
  Grupa 14. Produkty do zwalczania gryzoni,
  Grupa 15. Produkty do zwalczania ptaków,
  Grupa 16. Produkty do zwalczania mięczaków,
  Grupa 17. Produkty do zwalczania ryb,
  Grupa 18. Produkty do zwalczania owadów, roztoczy i innych stawonogów,
  Grupa 19. Repelenty i atraktanty.

 • Kategoria IV. Inne produkty biobójcze
  Grupa 21. Produkty do ochrony obiektów i urządzeń przed niepożądanymi organizmami w środowisku wodnym,
  Grupa 22. Płyny do balsamowania i preparowania,
  Grupa 23. Produkty do zwalczania innych kręgowców.

Pozwolenie na obrót wszelkimi produktami biobójczymi można uzyskać poprzez procedurę narodową (obrót na terenie Polski, w okresie przejściowym) oraz procedurę obowiązującą w Unii Europejskiej na podstawie najważniejszych aktów prawnych dotyczących stosowania tych produktów: Ustawa o produktach biobójczych z dnia 13.09.02 (Dz.U.175 poz. 1433, z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie MZ z dnia 17.01.03 w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz.U.16 poz. 150); Rozporządzenie (WE) 528/2012 z dnia 22 maja 2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.