Rejestracja kosmetyków

PROFESJONALNA REJESTACJA KOSMETYKÓW – FIRMA KONSULTINGOWA SPECCHEM


Rejestracja kosmetyków w CPNP

W ramach udzielonego nam przez producenta, importera lub dystrybutora pełnomocnictwa rejestrujemy kosmetyki na portalu zgłaszania produktów kosmetycznych CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Profesjonalnie opracowujemy raporty bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i sposób, w jaki powinno być oznakowane opakowanie kosmetyku. Nasze usługi obejmują również skuteczne działania w zakresie spełnienia wymogów koniecznych do rejestracji kosmetyków.


Definicja produktu kosmetycznego

Na podstawie indywidualnej oceny wszystkich charakterystycznych cech danego produktu dokonywana jest jego klasyfikacja, która jednoznacznie określa czy jest to produkt kosmetyczny, w którego ramach funkcjonują różnorodne substancje lub mieszaniny przeznaczone do szeroko pojętej ochrony i pielęgnacji zewnętrznych części ciała ludzkiego, w tym między innymi: naskórka, paznokci, warg, narządów płciowych, owłosienia. Ponadto dotyczy to również produktów stosowanych do profilaktyki, ochrony i utrzymania w czystości zębów oraz błony śluzowej jamy ustnej.


Zgłaszanie kosmetyków

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zawiera obowiązujące i najważniejsze akty prawne dotyczące produktów kosmetycznych. Od dnia 11 lipca 2013 roku obowiązek rejestracji kosmetyków następuje poprzez portal CPNP, który zastąpił funkcjonujący do tego dnia Krajowy System Informacji o Kosmetykach. Zgłaszanie produktów kosmetycznych za pośrednictwem internetowego portalu CPNP ma przede wszystkim udostępnić właściwym organom wszelkich informacji o wprowadzanym do obrotu rynkowego kosmetyku do celów nadzoru i analizy rynku w zakresie oceny produktu oraz podejmowania skutecznych i szybkich kroków w przekazie informacji dla konsumentów i ośrodków zatruć lub podobnym jednostkom ustanowionym przez państwa członkowskie UE w przypadku stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości dotyczących ewentualnego zagrożenia zdrowia.


Najważniejsze akty prawne dotyczące kosmetyków Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.