Co oznacza kod UFI dla etykiet produktów

Kod UFI, czyli niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (ang. unique formula identifier), to 16-znakowy kod alfanumeryczny, który jest umieszczany na etykietach niektórych produktów. Jest on generowany na podstawie numeru NIP firmy zgłaszającej produkt. Numer UFI jest przypisywany konkretnemu produktowi podczas tworzenia dossier w portalu PCN w trakcie procesu notyfikacji produktu.

Przykładowe oznaczenie produktu kodem UFI

Główne cele UFI to:

  • Ułatwienie identyfikacji produktu w przypadku zatrucia lub innego zdarzenia.
  • Umożliwienie służbom medycznym szybszego i precyzyjniejszego udzielania pomocy w nagłych wypadkach.
  • Usprawnienie komunikacji między producentami, importerami, dystrybutorami i ośrodkami kontroli zatruć.

Obowiązek umieszczania kodu UFI dotyczy:

Mieszanin niebezpiecznych sklasyfikowanych ze względu na zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenia fizyczne.

Gdzie można znaleźć kod UFI?

Kod UFI znajduje się na etykiecie produktu. Może być on umieszczony w następujących miejscach:

  • Obok piktogramów ostrzegawczych.
  • W sekcji dotyczącej składu produktu.
  • W sekcji dotyczącej bezpieczeństwa produktu.

Co zrobić, jeśli nie mogę znaleźć kodu UFI na etykiecie produktu?

Jeśli nie możesz znaleźć kodu UFI na etykiecie produktu, skontaktuj się z producentem lub importerem produktu. Nie ma obowiązku umieszczania kodu UFI na opakowaniach produktów, które nie zostały sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie.

Dodatkowe informacje:

Powiązane posty

Ostatnie artykuły

Przykładowe oznaczenie produktu kodem UFI
CPNP – Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych
21 marca, 2024
regał z produktami chemicznymi z nalepionymi etykietami
Rozporządzenie Komisji UE 2020/878 w zakresie chemikaliów
29 marca, 2023
Medyk na sali operacyjnej ubrany w wyroby medyczne
Etykietowanie wyrobów medycznych
28 marca, 2023

SpecChem

Firma SpecChem oferuje profesjonalne doradztwo chemiczne w zakresie opracowywania, tłumaczenia, zgłaszania oraz rejestracji produktów chemicznych na terenie Unii Europejskiej oraz w poszczególnych krajach zgodnie z wymaganymi przepisami danego kraju.