CPNP – Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych

Niezarejestrowane kosmetyki chemiczne w żółtej misce.

Czym jest CPNP?

CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) to darmowy, internetowy system zgłoszeń stworzony przez Unię Europejską. Służy do przesyłania informacji technicznych dotyczących kosmetyków wprowadzanych na rynek UE [1].

Zalety korzystania z CPNP

Istnieje wiele zalet korzystania z CPNP:

Ułatwienie wypełniania obowiązków prawnych:

 • Uproszczenie procesu zgłaszania: CPNP zapewnia intuicyjny interfejs użytkownika, który ułatwia wypełnianie formularzy zgłoszeniowych.
 • Centralizacja informacji: Wszystkie dane dotyczące produktu są przechowywane w jednym miejscu, co ułatwia ich dostęp i aktualizację.
 • Zgodność z regulacjami: CPNP zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zgłaszania produktów kosmetycznych.

Zwiększenie przejrzystości rynku:

 • Dostęp do informacji: Kompetencyjne organy i inne zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do informacji o produktach kosmetycznych zarejestrowanych w CPNP.
 • Poprawa bezpieczeństwa konsumentów: Dostępność informacji o produktach ułatwia monitorowanie rynku i identyfikację potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów.

Usprawnienie komunikacji:

 • Współpraca między podmiotami: CPNP ułatwia wymianę informacji między odpowiedzialnymi za produkt, dystrybutorami i kompetentnymi organami.
 • Elektroniczna komunikacja: Cały proces zgłaszania i komunikacji odbywa się online, co oszczędza czas i zasoby.

Przeznaczenie CPNP

CPNP przeznaczony jest dla wszystkich podmiotów, które wprowadzają kosmetyki na rynek UE, w tym:

 • Producentów: Firmy produkujące kosmetyki na terenie UE lub spoza UE.
 • Importerów: Firmy importujące kosmetyki do UE.
 • Dystrybutorów: Firmy sprzedające kosmetyki na terenie UE.

Kto powinien korzystać z CPNP?

Każda „odpowiedzialna osoba” za produkt kosmetyczny ma obowiązek zgłosić go do CPNP. Odpowiedzialną osobą może być:

 • Producent: Osoba fizyczna lub prawna, która wyprodukowała kosmetyk lub zleciła jego produkcję.
 • Importer: Osoba fizyczna lub prawna, która po raz pierwszy wprowadza kosmetyk na rynek UE.
 • Dystrybutor: Osoba fizyczna lub prawna, która udostępnia kosmetyk na rynku.

 
Więcej informacji na temat CPNP można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Jak dokonać zgłoszenia w CPNP?

Firma SpecChem zajmuje się wsparciem producentów, dystrybutorów i importerów kosmetyków na rynek europejski. Sprawdź nasza ofertę. Rejestracja kosmetyków w CPNP

Related Posts