Produkty biobójcze – SpecChem

Produkty i środki biobójcze

Firma konsultingowa SpecChem zajmuje się szczegółowym doradztwem chemicznym oraz pomocą przy wprowadzaniu do obrotu produktów biobójczych. W zakres naszej oferty wchodzi również rzetelne pośrednictwo w sytuacji konieczności rejestracji przez Państwo takich substancji, jak produkty biobójcze, wyroby medyczne czy kosmetyki. Co ważne, uzyskanie odpowiedniego pozwolenia uprawniającego do obrotu danego produktu jako biobójczego uwarunkowane jest spełnieniem wszelkich kryteriów wynikających z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Zgodnie z definicją produkty tego typu oznaczają substancje lub mieszaniny w postaciach dostarczanych użytkownikom, składających się z jednej albo kilku substancji czynnych lub zawierających czy wytwarzających jedną lub więcej substancji czynnych, których przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie, zapobieganie i zwalczanie w sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.

Rejestracja produktów biobójczych we Francji, Niemczech i innych krajach Unii Europejskiej.

Francja, Niemcy i kraje EU

Rejestrujemy produkty biobójcze w procedurze narodowej również w Niemczech, we Francji oraz innych
krajach europejskich. 

Uzyskanie pozwoleń na obrót takimi substancji nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Spełnienie określonych kryteriów obejmujących produkty biobójcze pozwala na podjęcie dalszych kroków niezbędnych do uzyskania stosownych pozwoleń na obrót tych produktów. Profesjonalne podejście naszej firmy obejmuje szeroki zakres doradztwa, w tym: dokonanie oceny przygotowanej dokumentacji, pomoc w uzyskaniu wyników badań skuteczności produktu (również poprzez metody nieznormalizowane) i w rezultacie uzyskanie ostatecznych pozwoleń na obrót rynkowy.

Pełne pełnomocnictwo pozwala nam dokonać rejestracji produktów według procedury narodowej i europejskiej na podstawie opracowanych od podstaw dokumentacji przedłożonych w odpowiednich Urzędach Rejestracji. Cały proces rejestracji jest przez nas od początku do końca nadzorowany.