GIS, Rejestracja suplementów diety – SpecChem

Główny Inspektorat Sanitarny

Rejestracja suplementów diety w GIS

Zanim suplement diety zostanie wprowadzony do obrotu powinien zostać zarejestrowany w GIS, a zakład zatwierdzony (art.61, 62 i 63 ustawy – bezpieczeństwo żywności i żywienia). SpecChem składa wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów do stacji sanitarno – epidemiologicznej właściwej terenowo. Gdy uzyskamy zatwierdzenie / rejestrację oraz wpis do rejestru informujemy klientów o możliwości rozpoczęcia działalności. SpecChem zajmuje się kompleksowo czynnościami związanymi z rejestracją suplementu.

Na naszym blogu opisaliśmy dokładniej definicję suplementów diety.  Sprawdź w linku poniżej.

Czym są suplementy diety?

Główny Inspektorat Sanitarny

Badania laboratoryjne suplementu diety

labolatorium

Wnikliwie przeglądamy dokumentację produktu (specyfikacja, analiza wyników badań, potwierdzenie bezpieczeństwa stosowania). Przeprowadzamy, bądź uzupełniamy badania laboratoryjne. Przed wprowadzeniem na rynek suplementu GIS informuje przedsiębiorców o konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Zgodność wyników badań z rzeczywistą zawartością suplementu może zostać zweryfikowana przez Sanepid. Organ ten przygląda się również składom suplementów pod kątem poziomu zanieczyszczeń, obecności metali ciężkich. Podczas prowadzenia badań wnikliwie przyglądamy się składom suplementów. Zwracamy uwagę na listę substancji i surowców roślinnych, jakie nie mogą być zastosowane w suplementach diety na podstawie Uchwały Zespołu do spraw Suplementów Diety, działającego przy Krajowej Radzie Sanitarno – Epidemiologicznej (Uchwała nr 6/2021).

Nasi specjaliści sprawdzają maksymalne poziomy witamin oraz składników mineralnych, które mogą znaleźć się w suplementach. Przyglądamy się też poziomom składników roślinnych i innych składników, które wykazują efekt odżywczy lub fizjologiczny w suplementach. Sporządzamy analizę toksykologiczną produktu.

Etykieta produktu

Produkt, stanowiący suplement powinien zostać właściwie oznakowany. Na opakowaniu musi pojawić się nazwa: suplement diety. Na etykiecie powinna znaleźć się informacja o dziennej zalecanej dawce spożycia. Ponadto etykieta musi zawierać nazwę kategorii składników i ostrzeżenia związane z bezpiecznym przechowywaniem (w miejscu niedostępnym dla dzieci). Ważne jest też zamieszczenie informacji, mówiącej o tym, że suplementy nie stanowią substytutu zróżnicowanej diety. Należy przestrzegać się przed sformułowaniami które mogłyby przypisywać suplementom działanie lecznicze, bądź zapobiegające chorobom. Suplement powinien zostać oznaczony oświadczeniami żywieniowymi oraz zdrowotnymi.

Podczas urzędowych kontroli oceniane są skład, a także ilość substancji powodujących efekty odżywcze / fizjologiczne. Sprawdzane jest dawkowanie i przeznaczenie (odpowiednie grupy konsumentów). Na etykiecie powinna być odnotowana zawartość witamin oraz innych składników mineralnych w oznakowaniu liczbowym, a także w przeliczeniu na zalecaną przez producenta dzienną porcję produktu. Zawartość witamin i składników mineralnych podaje się też w procentach, w stosunku do wartości spożycia określonych w Punkcie 1 części A załącznika 13 dołączonym do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/201, dotyczącym przekazywania konsumentom wiadomości na temat żywności.

Zgłoszenie do GIS

Nasz zespół specjalistów Specchem rejestruje suplementy w GIS (w oparciu o rejestr tzw. żywności prozdrowotnej). Pomagamy w rozwiązywaniu trudności, jakie można napotkać w trakcie rejestracji do GIS (np. zlecenie uzupełniających badań laboratoryjnych).

zarejestrowane suplementy