Rejestracja kosmetyków – SpecChem

Rejestracja kosmetyków CPNP w Polsce

Rejestracja kosmetyków w Polsce to jeden z obszarów działalności jaki prowadzimy. Doradzamy, wykonujemy dokumentację techniczną oraz zgłaszamy produkty kosmetyczne które mają zostać wprowadzone do obrotu. Jak to się odbywa? W ramach udzielonego nam przez producenta, importera lub dystrybutora pełnomocnictwa rejestrujemy kosmetyki na portalu zgłaszania produktów kosmetycznych CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Profesjonalnie opracowujemy raporty bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i sposób, w jaki powinno być oznakowane opakowanie kosmetyku. Nasze usługi obejmują również skuteczne działania w zakresie spełnienia wymogów koniecznych do rejestracji kosmetyków.

CPNP kosmetyki muszą zostać jednoznacznie zdefiniowane. Na podstawie indywidualnej oceny wszystkich charakterystycznych cech danego produktu dokonywana jest jego klasyfikacja, która jednoznacznie określa, czy jest to produkt kosmetyczny, w którego ramach funkcjonują różnorodne substancje lub mieszaniny przeznaczone do szeroko pojętej ochrony i pielęgnacji zewnętrznych części ciała ludzkiego, w tym między innymi:

  • naskórka;
  • paznokci;
  • warg;
  • narządów płciowych;
  • owłosienia;

Ponadto dotyczy to również produktów stosowanych do profilaktyki, ochrony i utrzymania w czystości zębów oraz błony śluzowej jamy ustnej.

CPNP kosmetyki i ich zgłaszanie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zawiera obowiązujące i najważniejsze akty prawne dotyczące produktów kosmetycznych. Od dnia 11 lipca 2013 roku obowiązek rejestracji kosmetyków w Polsce następuje poprzez portal CPNP, który zastąpił funkcjonujący do tego dnia Krajowy System Informacji o Kosmetykach. Zgłaszanie produktów kosmetycznych za pośrednictwem internetowego portalu CPNP ma przede wszystkim udostępnić właściwym organom wszelkich informacji o wprowadzanym do obrotu rynkowego kosmetyku. Informację o produkcie służą do nadzoru i analizy rynku w zakresie oceny produktu oraz podejmowania skutecznych i szybkich kroków w przekazie informacji dla konsumentów i ośrodków zatruć. Jest to stosowane w przypadku stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości dotyczących ewentualnego zagrożenia zdrowia.

Najważniejsze akty prawne dotyczące kosmetyków to Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych.

Niemcy, Francja, Anglia

Jako jedyna firma w Polce rejestrujemy kosmetyki we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgłaszamy do krajów anglojęzycznych oraz Niemiec i Francji poprzez tworzenie dokumentacji technicznej produktu oraz zgłaszanie w języku wymaganym. Prosimy o kontakt jeżeli chcą Państwo zgłosić kosmetyk do kraju, który nie został wymieniony.