Doradztwo chemiczne – Specjalistyczne wsparcie dla firm

wsparcie przy rejestracji produktów

Doradztwo chemiczne

Firma konsultingowa SpecChem to profesjonalne doradztwo chemiczne. Nasze doradztwo dotyczy zastosowania i wprowadzania do obrotu różnorodnych mieszanin chemicznych. W związku z tym dokonujemy ich klasyfikacji pod kątem ich bezpieczeństwa. Sporządzamy karty charakterystyki oraz szczegółowe scenariusze narażenia. Gwarantujemy Państwu specjalistyczny konsulting, ponadto w razie potrzeby zapewniamy pośrednictwo w przypadku rejestracji produktów biobójczych, wyrobów medycznych czy kosmetyków. Przede wszystkim naszą mocną stroną jest wykwalifikowana kadra pracowników. Pracownicy posiadają nie tylko szczegółową wiedzę merytoryczną, ale przede wszystkim doświadczenie zawodowe, które zostało zdobyte w kraju i za granicą.

Ze względu na fakt, iż tempo wprowadzanych do produkcji nowych substancji i mieszanin chemicznych oraz rozszerzenia zakresu ich zastosowań, przepisy prawne obejmujące ten obszar działalności człowieka ulegają częstym zmianom. Bez wątpienia rozsądnym krokiem w takiej sytuacji jest podjęcie współpracy ze specjalistyczną firmą konsultingową. Firmą, która w swojej ofercie posiada profesjonalne doradztwo chemiczne. Znajomość najnowszych przepisów umożliwia długofalowe i skuteczne działania ukierunkowane na pełny zakres bezpieczeństwa na podstawie prawidłowo sporządzonej dokumentacji technicznej. Ponadto konieczność śledzenia wszelkich zmian w aktach prawnych. W rezultacie interpretacja zawartych w nich przepisów może sprawiać pewne trudności.

Fachowe doradztwo chemiczne – SpecChem

Oferujemy profesjonalne doradztwo chemiczne. W realizacji i interpretacji przepisów aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących:

W ramach tej usługi pomagamy we wszelkich sprawach związanych z jednostkami nadzorującymi obrót danymi produktami chemicznymi. (Inspektor Sanitarny, Inspekcja Handlowa). W przypadku skorzystania z naszej oferty, godnym uwagi jest fakt, że zakres naszej współpracy obejmuje:

  • sporządzanie pełnej dokumentacji;
  • wszelkich opinii;
  • wniosków;
  • pism;
  • ewentualnych odwołań;

Ponadto oferujemy specjalistyczny konsulting dotyczący własności chemicznych i bezpieczeństwa produktów. Ważnym aspektem jest możliwość umieszczenia w karcie charakterystyki produktu całodobowego numeru informacyjno-alarmowego. Numer funkcjonuje w ramach umowy abonamentowej.